Ахуйн хэрэглээ

Орчин үеийн нийтийн орон сууцанд мөн дэд бүтцийн төвлөрсөн системээс алслагдмал амины орон сууц, нийтийн байр, үйлдвэр, үйлчилгээний газруудын цахилгаан, дулаан, халуун ус, эрчим хүчний асуудлыг хийн хангамжийн бие даасан систем нэвтрүүлэн хялбар шийдэх боломжтой юм.

Хийн хангамжийн бие даасан системийн давуу тал:

  • Төвийн эрчим хүчнээс хараат бус тасралтгүй хэрэглээ,
  • Тоолуурын систем бүхий хэрэглээний хяналт, хэмнэлттэй түлш,
  • Мэргэжлийн байгууллагын угсралт холболт, засвар үйлчилгээ,
  • Аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан аюулгүй дохиолол,
  • Ая тухтай, эрүүл орчинг бүрдүүлсэн, хэрэглэхэд хялбар, цэвэр эрчим хүч

Халаалт

Халаалтын зориулалтаар ашиглагдаж буй эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн зарцуулалт ба үнийн харьцуулал

Талбайн хэмжээнүүд (та өөрийн орон сууцны талбайн хэмжээг оруулна уу)

Цахилгаанаар халаахад

ШНХийн түлшээр халаахад

кВт/цаг

Үнэ

ШНХ-тэй харьцуулбал, ₮

л/цаг

Үнэ

1

60

9

782.1

(136.2)

0.76

918.3

2

100

15

1,303.5

(227.0)

1.27

1,530.5

3

150

22.5

1,955.3

(340.5)

1.91

2,295.8

4

200

30

2,607.0

(454.0)

2.54

3,061.0

5

250

37.5

3,258.8

(567.5)

3.18

3,826.3

6

300

45

3,910.5

(681.0)

3.81

4,591.5

7

500

75

6,517.5

(1,135.0)

6.36

7,652.5

 

Ашиглалтын онцлогоос дурдвал:

Шаардагдах цахилгаан эрчим хүчний тэжээлийн найдвартай байдал, оргил ачааллын үед цахилгааны хүчин чадлын хүрэлцээ зэргийг  тооцоогүй болно.

ШНХийн нийлүүлэлтийг мэргэжлийн компани хариуцдаг ба тээврийн зардал, аюулгүй ажиллагааны үзлэгийн зардал зэрэг нь нийлүүлэлтийн үнэд багтсан. Ашиглалтын үед орчны цэвэр, тохь тухтай байдал бүрэн хангагдсан байдаг.