Мэдэхэд илүүдэхгүй №5: Температурын мэдрэгч

Хөргөх шингэний температурын мэдрэгч нь моторын блок болон усны радиатор дээр байрладаг. Темпратурын мэдрэгчийн гол үүрэг нь усны температур 92С хүрснийг мэдэрч компьютерт мэдээлэл өгснөөр халалтаас сэргийлэн урд радиаторын хөргөх сэнс ажиллаж эхэлдэг.

Sonata 5 машины хувьд энэхүү мэдрэгч нь газыг хий болон шингэн төлөвт хуваарилах үүрэгтэй. Машин хүйтний улиралд асахдаа хянах самбар дээр дөлний зураг асаж байгаад унтардаг нь ус халсан гэдгийг темпратурын мэдрэгч мэдэрснээр хий хэлбэрт буй газ шингэн газ руу шилжсэнийг харуулж байгаа юм.

Темпратурын мэдрэгчид нэмэх, хасах, компьютерийн дохио гэсэн 3 ширхэг утастай залгуур залгагддаг.
Темпратурын мэдрэгчийг ажиллаж байгааг шалгахын тулд эсэргүүцлийг шалгах ба халуун үедээ 300ом, хүйтэн үедээ 3000ом-ийн эсэргүүцэл зааж байвал хэвийн ажиллагаатай байгааг илэрхийлнэ.

Leave a Comment