Хийн түлшний түүх

Хамгийн анх 1910 онд  АНУ-ын иргэн Валтер Снелинг шатахууныг ууршуулж үзсэн ба тэрээр шатахууны ууранд пропан, бутан, төрөл бүрийн хөнгөн нүүрсустөрөгч байгааг олж мэдсэн байна.

Валтер Снелинг шатахуунаас  пропан, бутан ялгагч төхөөрөмж зохион бүтээж чадсан.

Хийн түлшийг хамгийн анх 1912 онд ахуйн зориулалтаар / хоол хийх/ ашигласан ба харин автомашинд 1913 онд ашиглажээ.