Эко хэрэглээ


2019/8/11

🤩🤩 ЮНИГАЗ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД 🤩🤩

ЮниГаз #RedPoint урамшуулалт Лояалти хөтөлбөрт нэгдсэнг дуулгахад таатай байна!

 Авто газын хувь хэрэглэгчид - 100 төгрөг тутамд 4 оноо
 Авто газын байгууллага хэрэглэгчид - 100 төгрөг тутамд 7 оноо
 Ахуйн газын хувь болон байгууллага хэрэглэгчид - 2600 төгрөг тутамд 100 REDPOINT оноо тус тус орно.

Хэрэв та,
ЮниГаз компанийн UPOINT оноо цуглуулсан байгаа бол оноогоо REDPOINT-руу шилжүүлэх боломжтой.

1 UPOINT оноо = 1 REDPOINT оноотой тэнцэнэ.Шинэ мэдээ