Мэдэхэд илүүдэхгүй 7: Газ хуваарилагч


2019/8/13

Газ хуваарилагчийн үүрэг нь Sonata 5 болон 6 машинууд дээр бага зэрэг ялгаатай зарчмаар ялгаатай ажилладаг.

Sonata 5 машин дээр хуваарилагч нь хий болон шингэн газыг цахилгаан хавхлагын тусламжтай нээх болон хаах үүрэгтэйгээр ажилладаг. Машин асаалттай үед халалт их үүсдгээс цахилгаан хавхлагыг хүмүүс халаагч гэж ярьдаг ч үнэндээ халаагч биш юм. Дотроо хий болон шингэний урсгалыг шүүдэг түлшний шүүр байрладаг бөгөөд жилд 1 удаа солих шаардлагатай. Солих хугацаа хэтэрч бохирдол ихэссэн тохиолдолд хааз авахгүй болох, асалт удаашрах, зарцуулалт ихсэх зэрэг гэмтлүүд гарч эхэлдэг.

Sonata 6 болон 7 зэрэг форсунк системтэй машины хувьд газын даралтын шугамыг хэвийн даралттай байлгах л үүрэгтэй байдаг. Форсунк системтэй машин нь зөвхөн шингэний урсгалтай байдаг ба түлш ирэх болон буцах буюу шугамыг даралтат газаар хангаж ханасан тохиолдолд илүүдэл түлшийг буцаан баллон руу шилжүүлэх зарчмаар ажилладаг. Механик хавхлага болон цахилгаан даралт мэдрэгч нь энэхүү процессыг зэрэг гүйцэтгэдэг. Хуваарилагч гэмтсэн тохиолдолд машин асахгүй болох, доголдох, зарцуулалт ихсэх, хүчгүй болох зэрэг гэмтэлүүд илэрдэг.

Газ хуваарилагчийн эвдрэлийг зөвхөн компьютер оношилгооны төхөөрөмжөөр шалгах бөгөөд эвдрэл гарсан тохиолдолд засварлах боломжгүй учраас шууд солих шаардлагатай.Шинэ мэдээ