Мэдэхэд илүүдэхгүй №10: Очлуур


2019/8/13

Очлуур нь шатах камерт орж ирсэн түлшийг тэслэх үүрэгтэй эд анги юм. Газан машины очлуурын хувьд NGK BKR6ES маркийн хийн түлшинд зорулсан болон шатаалт өндөртэй ашиглалтын хугацаа урт NGK Laser line LPG6 маркийн зүү үзүүртэй очлуурыг ашигладаг. Газан машины очлуур харлах, бохирдох асуудал үүсдэггүй учир шалгахдаа голын электрод болон шаазан их бие зэргийг шалгах хэрэгтэй байдаг. Шаазан их бие хагарч цуурсан, голын электрод нэг талруугаа элэгдсэн байдалтай байвал солих шаардлагатай.

BKR6ES маркийн очлуур нь 1 жил буюу 20,000км, Laser line LPG6 маркийн очлуурын хувьд 2,5 жил буюу 50,000км яваад ашиглалтын норм дуусдаг.
Энэхүү нормоос өмнө очлуурт дараах гэмтлүүд гарч болдог. Үүнд:
- Катушка, очлуурын утас гадуураа /их биеэрээ/ тог хаях
- Очлуур дээр масло орох
- Очлуурыг албадан шатаах зэргээс болж ашиглалтын хугацаа нормт хэмжээнээс багасдаг.
Очлуур муудсанаар машинд гарах нөлөө:
- Хөдөлгүүр доголдох
- Асалт удааширах
- Асаалттай үед өөрөө унтрах
- Газ үнэртэх 
- Машин хүчгүй болох зэрэг гэмтлүүд гарна.Шинэ мэдээ