Мэдэхэд илүүдэхгүй №11: Усны помп


2019/8/13

Усны помп нь моторын эргэлтээр хөргөх шингэнд сэлгэлт үүсгэх үүрэгтэй эд анги юм. Помпны ажиллагаа сайн бол хөргөх шингэний халалт үүсэхгүй бөгөөд хөдөлгүүрийн хэвийн ажиллагааг хангах давхар үүрэгтэй юм. Усны помп муудах үндэслэлүүд байдаг. Үүнд:
- Тосол, антифризийг цаг тухайд нь солиогүйн улмаас зэврэлт үүсэж помп гацах
- Хөргөх шингэн дээр ус хийн удаан хугацаагаар явах зэргээс шалтгаалан эвдрэл гарч болно.

Усны помп ажиллагаагүй болсноор:

- Автомашин халуунаар паар үлээхгүй болох,
- Хянах самбарын усны темпратурын заалт хэт ихсэх
- Усны радиатораар хөргөх шингэн тургиж асгарах
- Редуктор цантаж газ үнэртэх
- Усны радиатор битүүрч бөглөрөх, 
- Паарны радиатор битүүрч бөглөрөх, 
- Термостат гацах зэрэг гэмтлүүд гардаг.

Усны помп эвдэрсэн эсэхийг задалж үзэж байж шалгадаг тул бусад гарсан байж болзошгүй багахан гэмтлүүдийг нэн түрүүнд шалгаж үзэх нь зүйтэй.Шинэ мэдээ