Мэдэхэд илүүдэхгүй №12: Газын насос


2019/8/13

2005 оноос хойшхи форсунк системтэй автомашинуудад газын насос ашиглагдаж эхэлсэн. Газын насос нь түлшний шугамыг хангалттай даралттай газаар хангах үүрэгтэй ба бензин автомашины насостой харьцуулахад хүч ихтэйгээс гадна электроникийн шийдлээр ажилладгаараа бага зэрэг ялгаатай. Ажиллагааны хувьд PWM буюу Pulse width modulation дохиогоор ажилладаг бөгөөд нарийн ажиллагаатай эд ангид ордог.

Газын насос муудсанаар дараах гэмтэлүүд автомашинд гарч болдог.Үүнд:
- Машин өөрөө унтрах 
- Асахгүй болох
- Хөдөлгүүр доголдох
- Газ зарцуулалт ихсэх зэрэг гэмтлүүд гардаг.

Насосны чадалыг шалгахдаа компьютер оношилгооны төхөөрөмжөөр мөн ачаалал даах чадвар зэргээр нь шалгаж болдог. Эвдрэлттэй насосыг завсарлах боломжгүй бөгөөд солих шаардлагатай байдаг.
Sonata 6,7 Kia Lotze, K5 ,K7 зэрэг автомашинуудад адилхан насос ашиглагддаг.Шинэ мэдээ