1

ХИЙН ТҮЛШНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

Шингэрүүлсэн нүүрс-устөрөгчийн хийг ахуйн хэрэглээнд нийлүүлэхдээ хэмжээг кг-аар, авто тээврийн хэрэгсэлд бол литрээр тооцдог.

Шингэрүүлсэн хийн түлшийг улс ардын аж ахуйн олон салбарт хэрэглэж байна. Тухайлбал:

Ахуйн зориулалтаар

  • Айл өрх, болон нийтийн хоолны салбарт
  • Ус халаагч, дулаан хангамж
  • Авто тээвэр
  • Үйлдвэрлэлийн гэх мэт салбаруудад ашиглаж байна.