Хүний нөөц


Эрхлэгч ажилд авна

2019/8/16

Эрхлэгч ажилд авна

Түгээгч ажилд авна

2019/8/16

Түгээгч ажилд авна

Борлуулалтын жолооч ажилд авна

2019/8/13

Хэрэглэгчдэд захиалгын дагуу шингэрүүлсэн нефтийн хийг цаг хугацаанд нь аюул осолгүй, түргэн шуурхай хүргэх