Автогаз

Автомашин хийгээр цэнэглэх станц (АХЦС)

“ЮниГаз” ХХК нь Монголын зах зээлд шингэрүүлсэн нефтийн хийн салбарын хөгжүүлэх, тэр дундаа авто тээврийн салбарт шингэрүүлсэн нефтийн хийг нэвтрүүлэх Дэд бүтцийн яамнаас (хуучин нэрээр) зарласан нээлттэй тендерт шалгарч, 2004 оны 9 сарын 16-ны өдөр онцгой эрх бүхий байгууллага болон үүсгэн байгуулагдаж, 2005 оны 9 сарын 12-ны өдрөөс Монголд Улсад анх эхлэн автомашиныг хийгээр цэнэглэж, олон нийтэд үйлчилгээгээ үзүүлж эхэлсэн.

 

Манай УБ дахь АХЦС-уудын  байршлууд

 

 

Шинэ мэдээ